Възложител: ДП „Ръководство на въздушното движение“

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Извършване на консултантски услуги и изготвяне на проектна документация за водовземане от подземни води за водоснабдяване на ТРЛК „Върбица“, собственост на ДП „Ръководство на въздушното движение“.