Възложител: ПЧП - Община Благоевград и "ЕЗЕРЕЦ" ЕООД

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 01.2017г.

Изготвяне на работен проект за водопровод за минерална вода с дължина 4.30 км., захранващ общински плувен басейн и хотел Езерец с минерална вода от НМВ "Благоевград", гр. Благоевград