Възложител: 

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 11.2018г.

Изготвяне на проектна документация в работна фаза за обект: „Бетонов възел и рециклираща система за бетон и бетонни смеси"