Извършване на инвентаризация на парников газ метан и изготвяне на секторна част по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата

Възложител: Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 02.2012г.

Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 04.2014г.

Възложител: Община Копривщица

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 02.2018г.

Възложител: Община Банско

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 08.2017г.

Възложител: Община Велинград

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 03.2018г.

Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 03.2017г.

Възложител: Община Ботевград

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 11.2017г.

Възложител: ДП „Ръководство на въздушното движение“

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 10.2018г.

Възложител: ПЧП - Община Благоевград и "ЕЗЕРЕЦ" ЕООД

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 01.2017г.