Възложител: Община Ботевград

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради „Бреза” с административен адрес ул. „Божко Божилов” № 7 и сграда ,,Домът” с административен адрес ул. ”17-ти ноември”, № 57, гр. Ботевград.