Възложител: Община Хасково

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 05.2018г.

Упражняване на инвеститорски контрол на строително - монтажни работи в сгради на територията на гр. Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Обособена позиция №1:

- Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина"41-45, вх. А> Б;

- Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина"59-63 , вх. А, Б;

- Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ЖК „Орфей" блок №19".