Възложител: Община Велинград

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 07.2018г.

Осъществяване на строителен надзор на обект "Реконструкция на съществуваща ВиК мрежа в участък по бул. „Съединение” от О.Т. 239А през О.Т.244, О.Т.233, О.Т.99 до О.Т. 126А, гр. Велинград".