Възложител: Община Копривщица

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 02.2018г.

Осъществяване на строителен надзор на обект "Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица - Трети етап - за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане „Въртопа" до връх 68".