Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19"

 На 10.09.2020г. стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19" с бенефициент "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД.

Цел на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 10.09.2020г.

Край: 10.12.2020г.