"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, при осъществяване не проектен мениджмънт:

Оценка на проекта;

Предварителни проучвания;

Планиране на строителството;

Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;

Контрол на проектирането;

Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;

Контрол на строителство;

Въвеждане в експлоатация.