"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти:

Систематизиране на информация за състоянието на пазара на недвижими имоти;

Публикуване на обяви за набиране на оферти;

Извършване на огледи;

Организиране и посредничество при водене на преговорите между купувача и продавача;

Упражняване контрол върху изправността на всички документи, необходими за реализиране на покупко продажбата;

Изготвяне на проект на предварителен договор;